Diensten en thema's

Het is onze missie onze klanten te laten slagen in het realiseren van hun (verander)doelen

We geloven in: holistisch veranderen

Op deze pagina vind je de diensten en thema's waarmee we dat doen. Het liefst zijn we heel compleet. Het gaat immers om het hebben van overzicht. Dan kunnen we ook het best onze toegevoegde waarde bewijzen. Wij geloven in holistisch veranderen. Enerzijds op de harde kant: cijfers, onderzoek, procesverbetering. Anderzijds veel focus op de zachte kant: houding, gedrag en cultuur. Enerzijds een bottom-up zoekproces, anderzijds een heel duidelijke top-down sturing. Dat is heel pluriform en zo moet het ook! (wat ons betreft)

 

Ook in: duurzaam veranderen

De organisaties waar wij mee werken willen over het algemeen een duurzame verandering bewerkstelligen. Dit kan alleen maar als de verandering is gedragen door, en daarmee voor een belangrijk gedeelte is uitgevonden door, de mensen van de organisatie. Dat maakt dat we in het veranderproces relatief veel aandacht hebben voor de mens: kennis, kunde, houding, gedrag en cultuur.

Succesvol verandermanagement

We helpen, door ons werk, businessdoelen realiseren. We zijn hierin zeer succesvol gebleken. Dit succes is voor een belangrijk gedeelte te danken aan onze veranderaanpak met het unieke 10s framework. Wil je weten hoe dit werkt voor jouw organisatie? Neem contact met ons op en we komen dit graag toelichten.

RibbonWood. Implementeert. (En nog veel meer)

Natuurlijk, we implementeren verandering. Dat is onze kerncompetentie. Maar om verandering succesvol te kunnen implementeren is ook een goede strategie nodig, of een aanvullend onderzoek. Daarom bieden wij onderzoek en advies; ondersteuning bij strategievorming; programma- & interimmanagement; procesverbetering en training & coaching.​ Met deze diensten werken we aan thema's als: opgavesturing; digitale transformatie; agile enterprise en zelforganisatie.

 

Diensten

Veranderaanpak

Succesvol een verandering uitvoeren, kan dat? Ja, met het RibbonWood 10s framework kan dat! 

We begeleiden de totale verandering vanaf het kiezen van de doelen tot en met het daadwerkelijk behalen van de resultaten. We vragen dan ook wat van de organisatie. Meer weten? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak of lees eerst meer over het 10s framework of over onze visie op de verandermanager. Wij komen dat graag toelichten.

Image by Ian Stauffer

Onderzoek & advies

Zou het mogelijk zijn een krachtig to-the-point rapport te maken zonder wollig consultancy taalgebruik?

Ja, met RibbonWood kan dat!

Onafhankelijk strategisch- of organisatieadvies helpt om de zaken in een objectief zakelijk perspectief te plaatsen. Hierbij worden feiten gescheiden van meningen. Dan moet het wel kort, krachtig en to-the-point zijn. En, bij voorkeur heel visueel. Probeer ons eens uit. Neem contact op of lees meer over hoe wij onderzoek doen.

agenda-analysis-business-plan-990818.jpg

Procesverbetering

Procesverbetering is vaak een belangrijke component in een succesvolle transformatie.

We hebben het hier dan niet over de kleinere optimalisaties. Heel vaak komen we grote onduidelijkheden tegen in de belangrijkste bedrijfsprocessen. Het verbeteren daarvan kan significante kostenvoordelen en/ of tijdsvoordelen opleveren.

Meer weten? Lees over onze visie op procesverbetering of neem contact met ons op!

boat-chain-dawn-119562.jpg

Visie & strategie

Hoe creëer je op de beste manier een goede gedragen visie of strategie voor een team, afdeling of organisatie?

Een visie is bedoeld als leidraad voor een groep mensen. Een visie moet dus vooral communiceren en vaak een grote groep aanspreken. Dit laatste betekent dat het niet voldoende is als alleen een klein groepje zich heeft gebogen over de visie, maar dat de visie bij voorkeur gemaakt moet zijn met (een goede vertegenwoordiging van) de relevante stakeholders. Hoe doe je dit op een goede manier? Neem contact met ons op of lees meer over het opzetten van een visie en strategie.

Image by ᴊᴀᴄʜʏᴍ ᴍɪᴄʜᴀʟ

Programma- en interimmanagement

Programma- en interimmanagers die het verandervak snappen. Waar vind je die nog?

Bij RibbonWood natuurlijk!

Ook voor programma- en interimmanagement passen we dezelfde no-nonsense mentaliteit toe. Wij zijn verandermanagers. Daarmee nemen wij meer mee dan de gebruikelijke programma- of interimmanager. Wij zijn naast sturend vanuit onze rol ook betrokken bij de inhoud. We denken mee in het analyseren van de verschillende veranderkundige vraagstukken, we weten tot de kern door te dringen en stellen interventies voor.

Daarnaast weten we het energieniveau van verandering hoog te houden. Dit doen we soms door het goed kiezen uit een arsenaal aan werkvormen, maar vooral door er met het MT voor te zorgen dat het programma tot tastbare resultaten leidt.

Meer weten? Neem contact met ons op of lees meer over de rol van de verandermanager.

Image by Nik MacMillan

Training & coaching

Het ontwikkelen van de formele leiders en medewerkers is een essentieel onderdeel van verandering.

Mensen bepalen het succes of falen van organisaties. En daarmee ook van verandering. Om te kunnen veranderen ontstaat er vaak ook behoefte aan ontwikkeling en training. RibbonWood biedt: 

Meer weten? Neem contact met ons op!

adult-blur-business-630839 260.jpg
 

Thema's

Digitale Transformatie

Gegarandeerd succesvol in de Digitale Transformatie?

Ja, met het RibbonWood 10s framework kan dat!

Digitale Transformatie gaat niet over techniek. Digitale Transformatie is het (nog) beter gebruik maken van de rijkere mogelijkheden van de techniek. Dit vraagt om een organisatie die lenig en ondernemend is. Hoe? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak of lees meer over het 10s framework. Wij komen onze visie graag bespreken.

Image by Marius Masalar

Opgavegestuurd werken/ Wicked Problems

Zou het mogelijk zijn een Wicked Problem toch op te lossen?

Ja, ​met RibbonWood kan dat!

Een Wicked Problem is een probleem dat zich kenmerkt door een grote complexiteit. Een oplossing ligt niet direct voor handen. Er zijn vele stakeholders betrokken. 

Juist hier komen de skills van de ervaren veranderaars van RibbonWood goed van pas. Het gaat hier om holistisch denken, kennis van gedrag/ cultuur, ICT. Traditionele aanpakken passen niet. Wicked Problems lenen zich heel goed voor stapsgewijs ontdekkend werken waarbij visie en uitvoering hand in hand gaan.

Meer weten? Lees eventueel meer over Wicked Problems/ Opgavesturing of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Image by Hans-Peter Gauster

Agile Enterprise

Zou het mogelijk zijn een echte Agile Enterprise te worden

Ja, ​met RibbonWood kan dat!

Het transformeren tot een agile enterprise is niets meer dan 'gewoon' een verandering, maar dan wel eentje waarbij het besturingsparadigma totaal op zijn kop gaat. Veel organisaties verliezen zich in de modellen, dan wordt het een technology push. Hoe kun je nu echt duurzaam veranderen gebruikmakend van de intrinsieke motivatie van de mensen? Neem contact op voor het maken van een afspraak of lees onze brochure (engels).

Image by Brannon Naito

Zelforganisatie

Zelforganisatie lijkt eenvoudig, maar is zeer complex om goed in te voeren. Is het mogelijk dat gegarandeerd succesvol te doen? 

Ja, ​met RibbonWood kan dat!

Zelforganisatie staat niet gelijk aan het management wat zich terug trekt en de teams het zelf laten doen. Teams blijven dan in verwarring achter en chaos is het meest waarschijnlijke scenario. Maar hoe dan wel? Neem contact met ons op of lees eerst de brochure (engels).

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg