top of page

RibbonWood

Ontdek hier wat anderen van ons vinden.

 Media 

Verandermanagement voor CACF NL - Erwin Kooiman

Verandermanagement voor CACF NL - Erwin Kooiman

Video afspelen

 Referenties 

CONCLUSION

Conclusie is een snel groeiend ICT-consultancy full-service bureau in Nederland en telt zo’n 2.000 medewerkers.

 

De organisatie maakte over een periode van jaren verschillende cycli van snelle groei door, zowel autonoom als door fusies en overnames. Dit maakte dat er aandacht nodig was voor de verdere ontwikkeling van de HR-strategie, functie en gerelateerde processen (employee journey).

 

RibbonWood werd in eerste instantie gevraagd als interim manager op het terrein van HR. Samen met marketing werd het merk Conclusion opnieuw in de (arbeids)markt gezet. Hiertoe is de employee journey in kaart gebracht inclusief het opzetten van gerelateerde projecten.

 

Later werd de HR-functie zelf aangepast om te zorgen voor meer focus, betere interne samenwerking en inbedding van payroll, administratie en compliance inclusief noodzakelijke interne personeelswisselingen en externe aanwervingen.

logo conclusion voor RW site.png

CACF NL

CACF Nederland is de Nederlandse dochteronderneming van Crédit Agricole S.A., een van de grootste banken ter wereld met bijna 140.000 medewerkers. CACF NL is marktleider in consumentenfinanciering.

 

Ondanks het commerciële succes liep CACF vast in zijn ontwikkeling. Vooral de IT afdeling vormde de bottleneck terwijl juist IT de enabler zou moeten zijn. Business development was niet meer mogelijk en het bedrijf dreigde zijn concurrentiepositie te verliezen.

 

RibbonWood bouwde samen met de directie en senior managers de visie en begeleidde het veranderprogramma. Dit betrof herinrichting van een aantal processen; het vormgeven van de organisatie en cultuur; het ontwikkelen van de teams; en het transformeren van het ICT-systeem.

CACF.png

GVB 

GVB is het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam. Bij GVB werken ongeveer 5.000 mensen.

 

GVB wil de reizigerstevredenheid verhogen en intern een meer gedeelde visie organiseren met als doel een meer samenhangende interne structuur en een verbeterde manier van werken.

Er was een veranderprogramma georganiseerd, maar dit programma sorteerde niet het gewenste effect. RibbonWood werd gevraagd deze situatie te onderzoeken en te komen met een verbetervoorstel. De kern van ons advies was: het verduidelijken van visie en doelstellingen, het versterken van het programmateam en de governance, het transparanter communiceren en rapporteren over voortgang.

gvb1.jpg

Ministry van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW) werkt met 15.000 mensen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

 

Binnen dit ministerie was het directoraat Concern Informatie verantwoordelijk voor de ICT van het kerndepartement. De vraag naar ICT was veranderd in de loop der tijd en vroeg om een ​​andere manier van werken en organiseren. De directie had een veranderprogramma in gang gezet, maar het programma ondervond moeilijkheden bij het behalen van de resultaten.

 

RibbonWood werd gevraagd om de ontstane situatie te onderzoeken en een aangepast programma te ontwerpen en uit te voeren. De eerste stap bestond uit het creëren van een gezamenlijke visie en het dichten van de kloof tussen medewerkers en management. Van daaruit werd gewerkt aan een structurele verbetering van de organisatie. Dit omvatte een reorganisatie, culturele verandering; en verbeteringen op enkele harde aspecten zoals processen en documentatie.

logo I&W.png
bottom of page