Masterclass

Veranderkunde

Dé masterclass veranderkunde voor managers en professionals.

Schrijf je in. Data worden in overleg vastgesteld. 

 

Voor €1.495,= nemen we je in 4 dagdelen mee in de wereld van veranderkunde. Neem je eigen case mee en leer vanuit verschillende perspectieven: over cultuur, houding, gedrag, zelforganisatie en nog veel meer. Je wordt begeleid door ervaren docenten die elke dag zelf met de voeten in de (verander)modder staan.

 Voor wie? 

De Masterclass Veranderkunde is voor managers en professionals die zich  verder wil bekwamen in leiderschap bij verandering. Geschikt voor alle branches.

 • Je staat voor een uitdaging op het gebied van veranderen en/of je hebt al een paar veranderingen achter de rug. Je wilt daar graag meer grip op krijgen en bent op zoek naar verdieping.

 • Je hebt al diverse trainingen gehad en boeken gelezen.

 • Je bent niet op zoek naar een basistraining. Je zoekt de volgende stap. Je wilt inzichten verwerven hoe je nog beter met verandering kunt omgaan; hoe je nog beter invloed kunt uitoefenen; hoe je nog beter verandering kunt leiden.

 • Je zou graag willen weten hoe je cultuur kunt bijbuigen of zelfs veranderen. Hoe je houding & gedrag kunt inzetten voor het bereiken van duurzame verandering.

Lijkt dit op jouw profiel? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

 Waarom bij ons? 

Aan het einde van de opleiding:

 • Weet je hoe je ze meekrijgt.
  De grootste uitdaging is misschien wel het meenemen van mensen in verandering. Hoe doe je dit op een goede manier? Hoe werkt een goede samenwerking eigenlijk? Door kennis te nemen van de diverse mogelijke benaderingen, door inzichten vanuit de literatuur, sociologie en psychologie; door de gesprekken met de deelnemers uit diverse branches, publiek en privaat; krijg je instrumenten aangereikt om 'ze' echt mee te nemen.

 • Weet je hoe je een organisatiediagnose stelt en komt tot een goede veranderstrategie.
  Het werkelijk doorgronden van de problematiek in de organisatie is van wezenlijk belang voor de effectiviteit van de veranderstrategie. We kijken op dit punt holistisch, naar zowel hard als zacht. Toch ligt er een belangrijke nadruk op duurzaam veranderen en daarmee op houding, gedrag en cultuur.

 • Weet je hoe succesvol top-down met bottom-up te combineren.
  Veranderen is een bottom-up zoekproces. Je geeft de mensen de gelegenheid de organisatie opnieuw uit te vinden zodat hun intrinsieke motivatie wordt gebruikt in het veranderproces. Tegelijkertijd heeft de top behoefte aan het stellen van kaders en het kunnen sturen van het proces.

 • Heb je een framework voor flexibel, stapsgewijs veranderen tot je beschikking.
  Kenmerk van veranderen is dat het complex is en dat langere termijn doelen niet heel precies te stellen zijn. Tegelijkertijd kunnen er onderweg dingen gebeuren die je niet van tevoren voorzien had. Je aanpak moet daarom flexibel zijn, aanpasbaar. Maar ook de organisatie in een lerende modus zetten, zodat ze zichzelf steeds beter weet te maken. Wij hanteren hiervoor als enige het unieke 10s framework. Met het volgen van onze masterclass wordt je licentiehouder in het 10s framework.

 Resultaten 

 • Wij zijn mensen uit de praktijk
  Bij ons geen docenten die het het materiaal van anderen doornemen. Wij zijn vakmensen en geven deze training vanuit onze bestaande werkpraktijk. Je leert daarmee van de professional.

 • Wij bieden als enige het unieke 10s framework voor verandermanagement
  Natuurlijk leer je ook bij ons van de veranderkundige inzichten uit de markt en de goeroes (denk aan Agile, Lean, Senge, Kotter, Covey, Homan, Caluwé, Vermaak, etc.). Maar juist het 10s framework plaatst deze inzichten in een kader zodat je er ook direct mee aan de slag kan. Zonder dogmatiek.

 • Anderen gingen je voor en waren enthousiast
  Denk aan deelnemers van bedrijven als Achmea, ABN AMRO, NS, KLM, Essent, AMC, Allianz en KPN. Deze waren allemaal zeer enthousiast. Ze vonden de Masterclass prettig kort (4 dagdelen), tegelijkertijd met voldoende diepgang; praktisch door te werken met concrete cases.

Onze bekende Masterclass Veranderkunde voor managers en professionals. Ben jij die manager of professional die al eerder actief betrokken was bij verandering of misschien geleid heeft? Sta je misschien aan de vooravond van weer een verandering? Ben je toch op zoek naar verdieping?

Dan is dit de masterclass voor jou.

 Highlights inhoud 

 • De Masterclass Veranderkunde bestaat uit slechts 4 dagdelen, verspreid over 2 tot 3 maanden.

 • De Masterclass is praktisch: we werken vanuit de cases van de deelnemers.

 • Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers: hierdoor is een goede interactie gegarandeerd.

 • Leren van elkaar: de deelnemers zijn van diverse bedrijven en branches, zowel publiek als privaat.

 • Het unieke 10s framework vormt de basis. Dit framework volgt de flow van een verandertraject en gebruiken wij voor de theorie en het behandelen van je eigen praktijk.

 • Je leert de verschillende kleuren en facetten van verandering te herkennen en om van daaruit de verandering te sturen.

 • Wij geloven in holistisch veranderen: het gaat om het geheel, maar juist binnen dat geheel bereik je vaak het meeste effect als je gedrag weet te beïnvloeden. In onze training leer je hoe leiding te geven aan verandering, gebaseerd op gedragsbeïnvoeding zodat je met je organisatie een vernieuwde cultuur creëert.

 • Met deze Masterclass Change Management word je licentiehouder van het 10s framework. Je verkrijgt toegang tot het gedeelte van deze website voor licentiehouders en de groeiende community rondom het 10s framework.

 Datum, locatie en prijs 

Data

Wij organiseren de Masterclass Veranderkunde 2 tot 3 keer per jaar. De Masterclass bestaat uit vier dagdelen (woensdagen van 13.00 tot 17.00). Schrijf je in. De data worden in onderling overleg vastgesteld.

Locatie

Wij houden onze masterclass op een centraal in Nederland: de Fundatie van Renswoude te Utrecht. Deze locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en biedt ook een eigen gratis parkeerplaats. Daarnaast vormen de mooie, historische zalen een passend en bijzonder decor voor onze masterclass.

Prijs

De masterclass met de vier sessies kost slechts €1.495,=. Schrijf je snel in! 

Dit is inclusief certificaat, intake vooraf, nagesprek plus nieuwe contacten op managementniveau.

Programma Masterclass

Intake

Interactie is belangrijk in onze Masterclass. Deelnemers moeten immers voor een goede discussie elkaar wat te bieden hebben. Ze moeten elkaar verhalen kunnen vertellen over de eigen ervaring bij verandering. We willen daarom het niveau van de deelnemers bij inschrijving kunnen vaststellen en plannen daarom voor alle kandidaten een intake voordat ze kunnen deelnemen aan de Masterclass Veranderkunde.

Theorie

Theorie is bij ons een integraal onderdeel van de masterclass en wordt behandeld als de (masterclass) praktijk daarom vraagt. We behandelen concepten als (scaled) agile en lean en theorieën van mensen als Argyris, Boonstra, Caluwé, Cameron, Hofstede, Homan, Kotter, Lencioni, O’Neill, Quinn, Rogers en Vermaak. Deze lijst is niet uitputtend maar bedoeld als indicatie.

Dagdelen

Het programma bestaat uit 4 dagdelen van 13.00 tot 17.00.

Opbouw van de Masterclass

De basis van het programma wordt gevormd door het 10s framework. Dit framework biedt een duidelijk kader voor verandering. Op basis van dit framework bieden we theorie en praktische oefeningen aan. Die oefeningen lopen uiteen van een eenvoudige discussie tot en met serieus gaming. Door de praktische oefeningen word je in staat gesteld de theorie eigen te maken, maar ook te leren door de inzichten vanuit de ander.

Dag 1 – Scope & vision

Deelnemers leren elkaar kennen en verkennen het onderwerp: wat is veranderen? Wat is een organisatie? Wat maakt veranderen zo moeilijk? Hoe kunnen we de complexiteiten overwinnen? De deelnemers bespreken met elkaar de ingebrachte cases. In overleg worden er 3 cases gekozen die voldoende representatief zijn. Deze cases vormen de praktische invulling van de masterclass. We maken eerste analyses en stellen een visie voor verandering op. Als huiswerkopdracht maak je een cultuuranalyse.

 

Dag 2 – Plan the program

De cultuuranalyse wordt gedeeld en completeert de opgestelde visie. We gaan nu verder en maken het programmaplan. We stellen een stakeholderanalyse op, program backlog en de programma organisatie. In een verandering gaat het vaak om het bij elkaar brengen van meningen. Hoe neem je de ander mee? Dit gaat dan ook over weerstand. Een stakeholderanalyse maakt veel inzichtelijk van het krachtenveld. De program backlog is de decompositie van de doelen naar thema’s/ resultaten. Het creëren van een goede programmaorganisatie blijkt vaak nog lastig. Je werkt bijna altijd met managers en medewerkers die opgesteld staan in de reguliere organisatie. Het doen van inspanningen voor de verandering komt daar bovenop. Welke keuzes maak je dan? Hoe creëer je succes? Huiswerkopdracht is het maken van een plan voor de komende drie maanden.

Dag 3 – Change

De plannen worden gedeeld, nu kunnen we aan de slag. In stappen van steeds 3 maanden werken we aan de daadwerkelijke verandering. In de masterclass doen we dit door het ontwikkelen van interventies, soms in de vorm van serious gaming. Om deze interventies te ontwikkelen doorlopen de deelnemers steeds kort de cyclus ‘Observe’, ‘Understand’, ‘Design’, ‘Implement’. In andere woorden: wat is er feitelijk aan de hand? Wat is het onderliggende patroon? Welke interventie kan ik hierop ontwerpen? Hoe implementeer ik dat?

Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe teams functioneren en met elkaar omgaan. Daarom zullen we in dit blok ook aandacht besteden aan teams en samenwerking. Als huiswerkopdracht maak je een analyse van het MT waar je mee ‘te dealen’ hebt.

 

Dag 4 – Change & evaluation

We kijken eerst terug naar de huiswerkopdracht. Wat heeft de analyse geleerd? Maar vooral, hoe brengen we dit team verder? Hoe ontwikkelen we leiderschap? Daarnaast gaan we door waar we gebleven zijn: het analyseren van de situatie en het daarop reageren met interventies. Dit is in de praktijk qua tijd het omvangrijkste gedeelte van het veranderprogramma. We besteden er daarom in onze masterclass ook de meeste tijd aan. Niet in de laatste plaats omdat er talloze interventies te bedenken zijn en een organisatie niet altijd even voorspelbaar zal reageren. Dit zullen we uiteraard ook simuleren in de masterclass. Belangrijk onderdeel van de verandering is het met elkaar regelmatig terugkijken, leren en het steeds beter doen. In het werken met grote groepen kan dit een belangrijk program event zijn die erg enthousiasmerend kan werken. Tenslotte wordt je team tegen het einde van de dag bij de directie geroepen en zal je verantwoording af moeten leggen over het programma: het waarom, de opzet, de interventies en de behaalde resultaten. Dit is de eindtoets. Na de eindtoets ontvang je het certificaat.

Wat onze klanten zeggen

Essent

“RibbonWood geeft met 10s een zeer nuttig kader om  zaken praktisch op te lossen.”

Harro Homan, Director Corporate Affairs, Essent.

ABN AMRO

“Ik werk in een internationaal complex veld. De verschillende theorieën die langs zijn gekomen in de Masterclass Verandermanagement zijn een verrijking van mijn arsenaal. Ik heb nu meer instrumenten om het waar nodig op een andere manier te doen.”

 

Robbert Melgers, Head of IT International Core Banking, ABN AMRO Bank.

Geboortehart

“De Masterclass Veranderkunde heeft me een nieuwe, verrassende kijk op mijn eigen veranderopgave gegeven. Daardoor heb ik nieuwe mogelijkheden ontdekt om tot oplossingen te komen.”

 

Susanne Zuidhof, directeur Geboortehart, Hoorn.

NS

“Wat de RibbonWood Masterclass Verandermanagement erg waardevol heeft gemaakt is het meervoudig kijken. Dit werd zowel ingevuld door de intervisie met gelijkgestemden als door de verschillende theoretische perspectieven.”

Bas Rijnders, Programmamanager Beheerste Toegang Stations, NS.

Air France/ KLM

“Het idee om het Agile denken ook toe te passen op organisatieontwikkeling is ook voor mijn praktijk zeer waardevol.”

Ronald Bosch, Group Manager - KLM E&M and Air France Industries, Air France KLM Group

Ziekenhuis

"Deze Masterclass stijgt uit boven andere door het concreet toepassen van de opgedane kennis op de door de deelnemers ingebrachte cases. Daardoor gaat het veel meer leven.”

 

Afdelingsmanager 

ziekenhuis in de Randstad.

Onze docenten

Onze docenten stellen zich voor. Ervaren adviseurs en verandermanagers die graag hun kennis met u delen.

Kees Lindhout

Hoofddocent

Kees is oprichter en eigenaar van RibbonWood. Kees heeft een specialisme in het programmatisch veranderen, besturingsvraagstukken en ICT. Van onderaf, vanuit de mensen maar tegelijkertijd heel bestuurbaar. Kees is geschoold als bedrijfskundige, docent en informatie strateeg. Hij heeft een passie voor het verandervak en is zeer resultaatgericht, terwijl de focus ligt op de menselijke maat van veranderen. Hij is auteur van drie boeken en diverse artikelen binnen dit vakgebied.

Heb je een vraag over de masterclass? Neem contact op:

Mobiel: 06 2460 1265

Mail: kees.lindhout@ribbonwoodconsultancy.com

Femmeke Ruisch

Docent

Femmeke is associate partner bij RibbonWood en heeft langjarige ervaring als HR leider in meerdere sectoren bij bedrijven zoals SHV, GrandVision en KPN. Zij is van oorsprong een organisatie adviseur (PWC). Femmeke heeft een passie voor strategie implementatie en heeft veel ervaring met organisatievormen, besturing, teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ook in de context van (digitale) transformatie en zelfsturend (agile) werken. Femmeke is personeel wetenschapper en volgt momenteel een opleiding “professional governance”. Zij stuurt strak op “wat” er bereikt moet worden maar is flexibel en creatief in de wijze waarop resultaten geboekt worden. Femmeke zoekt naar de balans in organisaties: outside in & inside out denken en doen, externe & interne verbinding, top down en bottom-up up veranderen.

Eric Sommer

Docent

Eric is bij uitstek in zijn element in verandertrajecten bij grote dienstverlenende organisaties waar de klant schuil gaat achter complexe administratieve (ICT) processen en regelgeving. Vanuit een ketenbenadering maakt hij processen sneller, beter en goedkoper. Hij heeft veel ervaring met callcenters en klantcontact processen. Hij deed dat als verantwoordelijk lijnmanager, klantcontact-dienstverlener en als programmamanager. Eric combineert ‘hardere’ technieken (LEAN management Greenbelt, Prince-2 Projectmanagement, TQM, INK model) met uitgebreide kennis op het gebied van de ‘zachtere’ menskant (Thijs Homan/ Rob van Es, de kleuren van de Caluwé, Management Drives, etc.).