top of page
Kantoorscène

Stakeholderanalyse en -management

Het leren kennen van de diverse stakeholders en daar een strategie

op bepalen is van groot belang voor elk verandertraject

Schermafbeelding 2022-05-13 om 10.09.04.png

Waarom?

Het leren kennen van de diverse stakeholders en daar een strategie

op bepalen is van groot belang voor elk verandertraject. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een programma (nog) niet de benodigde steun heeft en daardoor niet voldoende tot ontwikkeling komt. Een stakeholderanalyse kan dan helpen om de stakeholders en relaties tussen de stakeholders in kaart te brengen. Om vervolgens deze analyse te gebruiken als de basis voor het definiëren van een passende communicatie/ beïnvloedingstrategie.

Hoe?

  1. Maak een overzicht van alle stakeholders. Leer in eerste instantie de stakeholders kennen. Dit kunnen personen zijn, maar ook organisaties, afdelingen, instanties, etc. Het gaat over actoren die invloed kunnen hebben op je programma, of er belang bij hebben.

  2. Inventariseer hun invloed en hun belang. Probeer deze stakeholders te plotten in bovenstaand diagram. Welk belang hebben ze, of zouden ze moeten hebben, in het welslagen van het programma? Hoeveel invloed hebben ze?

  3. Onderzoek de verbanden. Stakeholders kunnen relaties met elkaar hebben. Daarmee beïnvloeden ze elkaar. Het kennen van deze relaties is belangrijk voor je analyse.  

  4. Bepaal je strategie. Hoe wil jij de stakeholders informeren/ beïnvloeden? Dit bepaalt je acties. 

  5. Manage je stakeholders. Een stakeholderanalyse is niet iets wat je eenmalig maakt als basis van een plan. Gaandeweg kunnen er aanleidingen zijn om je analyse of je strategie bij te stellen. Verifieer daarom regelmatig en pas aan waar nodig.

bottom of page