top of page

De verandermanager

(programma- of interim manager)

Het vakmanschap van de verandermanager bepaalt in belangrijke mate succes of falen van het verandertraject

Een goede timmerman maakt goede producten. Een goede aanpak helpt daarbij, maar een minder goede of slechte timmerman met een goede aanpak zal niet eenzelfde of misschien zelfs een veel slechtere kwaliteit bereiken. En zo is het met onze managers ook. Het vakmanschap van de verandermanager bepaalt in belangrijke mate succes of falen van verandertrajecten. Dus: wie is dan die verandermanager? wat doet hij/ zij? en waarom moet je voor goede verandermanagers bij RibbonWood zijn?

Wie is die verandermanager?

Een verandermanager is een zeer veelzijdig manager. Hij is de

  • programmamanager van het verandertraject;

  • adviseur van de organisatie. Hij analyseert de feiten, komt tot grondoorzaken en denkt mee met passende interventies;

  • coach van de organisatie. Hij coacht de organisatie naar de nieuwe organisatie die gevormd wordt.

Een dergelijk persoon is zeer behendig in:

  • stakeholdermanagement. Hij moet immers in staat zijn om te gaan met de diverse belanghebbenden en belangen;

  • tegenspraak. Binnen het ingewikkelde veld van de diverse belanghebbenden en belangen moet toch de spanning worden opgezocht. Het kiezen van richting is van de organisatie, maar vaak is het juist aan de verandermanager om lastige punten ter sprake te brengen, verschillende kanten te belichten en de organisatie te faciliteren in het maken van een keuze. Dit vraagt enige diplomatieke vaardigheid en het lef om de discussie te durven aangaan;

  • empathie. Je kunt bovenstaande niet doen zonder een goed gevoel te hebben voor de organisatie en haar spelers. Vanzelfsprekend hoort hier een zeer goede luistervaardigheid bij.

Vanzelfsprekend is de verandermanager goed thuis is de literatuur. Niet om daar dogmatisch mee om te gaan. Juist niet. Het gezond boerenverstand mag prevaleren. Maar de literatuur staat boordevol goede ideeën. Het zou onzinnig zijn om die ideeën niet mee te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Porter, Tuckman, Homan, Senge, Covey, Lean, Agile, Maslow, Lencioni, etc.

Een verandermanager is dus een zeer pluriform figuur met dito achtergrond. En, misschien nog wel het belangrijkste aspect. Hij moet een blijvende positieve, bij voorkeur, inspirerende energie kunnen brengen met het uithoudingsvermogen van een marathonloper. Veranderen levert immers altijd gedoe op en kan soms  lang duren. Het behouden van de positieve flow met de organisatie voor de duur van het traject is van cruciaal belang voor het slagen van het verandertraject.

Wat doet de verandermanager?

De verandermanager is dus zowel programmamanager als adviseur als coach. Hij houdt zich bezig met het vormen van de visie, het opstellen van het programmaplan, het faciliteren van de uitvoering en borging van de verandering. Waarbij vanaf dag één het primaire doel is dat de mensen van de organisatie zelf de nieuwe organisatie gaan uitvinden. De programmamanager is daarmee per definitie facilitair.

Daarin, het facilitair zijn, zijn twee vormen in te onderkennen. Je kunt natuurlijk prima faciliteren zonder enig commitment voor het eindresultaat. Iets in de geest van: "mensen, ik ben voor het proces, niet voor het resultaat, dus: succes". Dat is niet hoe het hier bedoeld wordt.

Hier wordt bedoeld dat je je als programmamanager keihard committeert aan het eindresultaat. Tegelijkertijd moet hij zich bewust zijn van zijn rol. Je doel moet zijn de organisatie sterker maken. Dit betekent dat de programmamanager wel degelijk een leider mag en moet zijn, maar dan wel eentje op de achtergrond.

Waarom moet je voor de juiste verandermanager bij RibbonWood zijn?

RibbonWood is een consultancybedrijf met een uitgesproken visie op verandermanagement. We gaan hierin zelfs zover dat we succesgarantie bieden. Succesgarantie betekent een goed ingevulde driehoek van (1) doelen; (2) aanpak; en (3) facilitering. De verandermanager zoals hierboven beschreven past dus in een totaalvisie gebaseerd op meer dan 10 jaar ervaring in deze discipline.

Meer weten? Neem contact met ons op. We gaan graag met jou in gesprek. 

Programmamanager of interim manager?

Bovenstaande beschrijving is gemaakt op basis van de rol van de programmamanager. Toch kan het zo zijn dat een organisatie in verandering een tijdelijke vervanging/ invulling zoekt van vaste plaatsen. Dan wordt een interim manager gezocht.

Opdrachtgevers komen bij RibbonWood terecht als er een interim nodig is mét veranderkennis. De rolinvulling is daarmee soortgelijk. Met dat verschil dat de interim een positie in de organisatie heeft en daadwerkelijk ook besluiten in de lijn kan maken.

bottom of page