Opgavegestuurd Werken/

Wicked Problems

Zou het mogelijk zijn om ongetemde problemen toch te temmen?

Wicked problem - maatschappelijke opgave

Een wicked problem is een ongetemd probleem dat zich kenmerkt door een grote complexiteit. Een oplossing ligt niet direct voor handen, er zijn vele stakeholders betrokken, soms zelfs is de probleemstelling lastig eenduidig te formuleren. Ze zijn ook slecht structureerbaar. Denk hierbij aan pogingen om de jeugdzorg effectief te laten functioneren, het bevorderen van duurzame voedselproductie, het structureel oplossen van het fileleed, etc. Zo'n wicked problem wordt ook wel aangeduid als maatschappelijke opgave. Een zeer lastig probleem dus, toch is zelfs dit probleem met succes aan te pakken.

Hoe dan?

Het is belangrijk om vast te stellen dat een wicked problem een probleem is wat zich slecht laat oplossen en misschien helemaal wel niet laat oplossen, maar wellicht kunnen we een heel stuk naar de oplossing toe bewegen of het probleem verlichten. Zouden we bijvoorbeeld het fileleed helemaal kunnen oplossen? Waarschijnlijk niet, maar door het toepassen van slimme interventies kunnen we vast wel beter omgaan met deze problematiek dan dat we nu doen.

Als je kijkt naar de kenmerken van wicked problems dan heb je te maken met:

  • een probleem met diverse gezichten. Er zijn diverse stakeholders en ze beschouwen allemaal een ander aspect van het probleem. Er zijn daarmee meerdere visies tegelijkertijd mogelijk;

  • er is niet één oplossing. Dit komt juist doordat er meerdere actoren betrokken zijn en doordat er meerdere oorzaken van het probleem zijn;

  • er is niet één organisatie die echt de verantwoordelijkheid kan nemen van begin tot het eind.

Wat ons betreft is dé vorm om hiermee om te gaan de 'collaborative approach'. Dit betekent dat de stakeholders samen een oplossing moeten zoeken. Voorwaarde is wel dat alle actoren hieraan willen werken en bereid zijn blokkades op te zoeken en op te lossen. Dit is best een lastige weg, maar wel de weg met de meeste kans op succes. Een lineaire aanpak zal zeker niet werken.

Het is belangrijk om meningen bij elkaar te brengen, goed te luisteren naar de diverse standpunten en samen het vraagstuk ontwikkelen door het creëren van (kleinere) successen. Een goede, niet lineaire, aanpak is noodzakelijk. Juist het RibbonWood 10s framework past hier heel goed bij.

 

10s is een framework gemaakt om diverse gedachten bij elkaar te brengen, om stapsgewijs tot ontwikkeling van het vraagstuk te komen. Belangrijk is natuurlijk om met de diverse stakeholders eerst vast te stellen of er een bereidheid is samen het probleem op te lossen; en om samen af te spreken op welke manier dat het beste kan gebeuren.

Meer weten? Neem contact met ons op. We gaan graag met jou in gesprek.