top of page

Grondoorzaken adresseren met double-loop learning

Bijgewerkt op: 29 mrt.

Wat is double-loop learning en hoe kan je het toepassen bij organisatie ontwikkeling en transformatie? Het concept stamt al uit begin jaren '60. Toen werd het alleen nog niet zo genoemd.


Double-loop learning is noodzakelijk als een probleem niet opgelost kan worden met kleine incrementele veranderingen binnen het systeem (single-loop learning). Dat is bijvoorbeeld het geval als de wijze van besturen van een organisatie een fundamentele verandering nodig heeft. Want dan kan er alleen geleerd, en echt veranderd worden, als de diagnose van een probleem en bijbehorende interventies juist gaan over die onderliggende assumpties en doelen. 


Volgens een van de grondleggers van double-loop learning, Argyris, hebben veel organisaties een aversie tegen deze manier van leren en probleemoplossing vanwege weerstand tegen verandering, angst om te falen en een te grote nadruk op controle. In onze transformatiepraktijk komen wij dit uiteraard tegen.


In onze trajecten passen wij double-loop learning toe om grondoorzaken boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met behulp van ons 10s model, specifiek met de stappen observe, understand, design & implement. Maar soms is het ook expliciet de vraag om grondoorzaken te adresseren. Bijvoorbeeld bij het programma Dialoog en Ethiek bij de Rijksoverheid, opgericht naar aanleiding van onder andere de toeslagenaffaire, waar wij resultaatgericht reflecteren in teamverband ingebracht hebben. Σχόλια


bottom of page