top of page
Over ons

RibbonWood

Organisatieadviesbureau voor het

laten slagen van verandering.

RibbonWood. Implementeert.

RibbonWood is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het het laten slagen van verandering. Hiermee helpen we onze klanten businessdoelen te realiseren. Onze kerncompetenties zijn mensgericht en agile veranderen.

Dit klinkt eenvoudiger dan het is. 'Laten slagen' betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Niet de inhoud ervan, maar wel het proces om daar te komen en het eindresultaat wat dat oplevert.

Mensgericht veranderen komt vanuit het besef dat mensen en niet machines het succes van organisaties bepalen. Ook is een verandering pas echt geslaagd als de mensen in de organisatie de verandering dragen. Dit gebeurt alleen als zij de verandering mede hebben mogen uitvinden. Toch moet er wel degelijk ook sprake zijn van leiderschap aan de top. Juist in het verbinden van top-down en bottom-up ligt de expertise van RibbonWood.

Agile veranderen staat voor een aantal principes die het voor de IT-industrie goed hebben gedaan. Deze zelfde principes werken ook zeer goed voor verandertrajecten organisatiebreed. Deze principes omvatten ideeën over zelforganisatie, flexibiliteit en lerende organisaties. Hoe dit werkt lichten we toe in onze aanpak voor agile veranderen: het 10s model. Tegelijkertijd is dogmatiek ons vreemd. We zien ons model vooral als middel om de resultaten te bereiken. We leggen daarom veel meer de nadruk op de achterliggende principes dan op de aanpak zelf.

Wij bieden onderzoek en advies; programma- en interimmanagement; coaching; en training. Kortom:  alles om organisaties te ondersteunen in verandering. 

Het is onze missie om onze klanten te laten slagen in het realiseren van hun (verander)doelen.

 

Waarom RibbonWood?

Omdat wij geloven in agile veranderen, zonder dogmatiek. Dit betekent dat we in staat zijn het bottom-up zoekproces te koppelen aan sturing vanaf de top. Ook dat we werken op basis van de intrinsieke motivatie van mensen.

 

Ook geloven wij in mensgericht veranderen. Dit omdat mensen en niet machines het succes van organisaties bepalen.

We halen resultaten. Dit motiveert mensen om aan te sluiten bij de beweging die wij mede veroorzaken.

Wij realiseren blijvend succes. Door op bovenstaande manier te werken, creëren we een systeem waardoor de organisatie in staat wordt gesteld te werken aan business as usual als aan verandering. Hierdoor blijft de organisatie flexibel en adaptief, ook als wij weg zijn.

Referenties

RibbonWood heeft referenties opgebouwd bij ABN AMRO, Achmea, AirFrance/KLM, Allianz, AMC, APG, ASR, ASVZ, Conclusion, Crédit Agricole Consumer Finance Netherlands, Equens, Essent, Gasunie, Geld Service Nederland, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Woerden, Graydon, KPN, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, Ministerie van JenV, NEA, Nedtrain, NS, RDW, The Future Group en Vereniging Hogescholen.

Ons verhaal

Wil je weten hoe het allemaal zo gekomen is en wat het verhaal is achter onze aanpak voor agile verandermanagement, het 10s framework. Lees dat dan in ons verhaal.

 

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com.

De RibbonWood

Raad van Advies

RibbonWood wil groeien. Om die groei te faciliteren werken we

vanaf 4 juli 2019 met een Raad van Advies.

Raad van Advies
RMY00319.jpg
PHOTO-2020-09-22-14-50-20.jpg
DSC_1171-1.jpg

Hierboven de RibbonWood Raad van Advies. Foto is genomen in de middag van de eerste bijeenkomst (4 juli 2019). Van links naar rechts: Femmeke Ruisch (RibbonWood), Maarten Vervoort (zelfstandig investeerder), Lia Belilos (Robeco), Eric Kuisch (Eurofiber), Kees Lindhout (RibbonWood), Joost Mortier (9292).

Inmiddels is onze Raad licht gewijzigd. Zo hebben Paul Slot (KPN) en Mariëlle Ploumen (Altrecht) zich bij de Raad gevoegd. Bij de eerstvolgende gelegenheid zullen we de foto verversen.

Met deze Raad van Advies weet RibbonWood zich gesterkt met een kritische raad die RibbonWood ter zijde staat. Het team biedt gezamenlijk een breed spectrum bestaande uit: Venture Capital, Openbaar Vervoer, ICT, HR, Telecom & Zorg. Overigens missen we nog een RvA lid uit de overheid. We gaan hiernaar op zoek.

Onze consultants

Onze Consultants & Associates stellen zich voor. Allemaal ervaren adviseurs en verandermanagers. Toch elk met een heel eigen specialisme.

Onze consultants

Sinds begin 2020 werkt RibbonWood samen met aan ons verbonden professionals: de RibbonWood Associates. Een groep van zo'n 15 professionals met elk een heel eigen specialisme. Op dit moment zijn wij opnieuw begonnen vorm te geven aan deze groep. De komende weken en maanden worden hier daarom steeds nieuwe profielen aan toegevoegd. Interesse in ons en/of onze consultants? Bezoek onze contactpagina.

Femmeke Ruisch

Partner

RMY09867_edited.jpg

Femmeke is partner bij RibbonWood en heeft langjarige transformatie ervaring als adviseur en HR leider in meerdere sectoren bij bedrijven zoals SHV, GrandVision en KPN. Zij is van oorsprong een organisatie adviseur (PWC).

 

Femmeke heeft een passie voor strategie implementatie en heeft veel ervaring met organisatievormen, besturing, teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ook in de context van (digitale) transformatie en zelfsturend (agile) werken.

 

Femmeke is personeel wetenschapper en ook opgeleid op het gebied van “professional governance”. Zij stuurt strak op “wat” er bereikt moet worden maar is flexibel en creatief in de wijze waarop resultaten geboekt worden. Femmeke zoekt naar de balans in organisaties: outside in & inside out denken en doen, externe & interne verbinding, top down EN bottom-up up veranderen.

Kees Lindhout

Partner

RMY09832.jpg

Kees is oprichter en eigenaar van RibbonWood. Kees heeft een specialisme in het programmatisch veranderen, besturingsvraagstukken en digitale transformatie.

 

Van onderaf, vanuit de mensen maar tegelijkertijd heel bestuurbaar. Kees is geschoold als bedrijfskundige, docent en informatiestrateeg.

 

Hij heeft een passie voor het verandervak en is zeer resultaatgericht, terwijl de focus ligt op de menselijke maat van veranderen.

 

Hij is auteur van drie boeken en diverse artikelen binnen dit vakgebied.

Onderwerpen die goed bij Kees passen zijn: agile enterprise, digitale transformatie, zelforganisatie en opgavensturing.

Maurice Remmé

Associate

Pasfoto_Maurice_Remme_zittend_cropped.png

Maurice is associate bij RibbonWood. Hij combineert zijn jarenlange ervaring op bestuurlijk en inhoudelijk niveau om organisaties te transformeren en leiders en teams vakinhoudelijk te professionaliseren middels sparring en coaching.
Opdrachtgevers omschrijven hem als analytisch, resultaatgericht en creatief.

Hij hanteert een praktische aanpak om visie en strategie samen met de klant te implementeren.

Onderwerpen die goed bij Maurice passen zijn: digitale transformatie, visie & strategie en product portfolio management.

Jan de Boer

Associate

janlinkedin3_edited.jpg

Jan is associate bij RibbonWood en sinds 2001 werkzaam in en voor de lokale overheid als (interim)manager, projectleider, programmamanager en adviseur.

Hij is opgeleid binnen het sociale domein maar heeft brede werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving. Vele project- en lijnteams heeft hij aangestuurd binnen zowel het sociale domein als de ruimtelijke ontwikkeling in kleine, middelgrote en grote gemeenten.

Opdrachtgevers omschrijven hem als analytisch, daadkrachtig, zakelijk maar met een sociale kant en een veranderaar. Hij weet te schaken op meerdere borden en zo winnende coalities te sluiten tussen uiteenlopende partijen. Jan legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie, gaat uit van groei en ontwikkeling bij ieder individu en ziet de verbinding tussen mensen als het belangrijkste instrument om betere resultaten te bereiken. 

Gerard Nauta

Associate

GN-Portret 2020-ZW.jpg

Gerard is associate bij RibbonWood. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het hoger management binnen verschillende grote consultancy organisaties, heeft Gerard zich recent weer toegelegd op zijn passie klantgerichte verandertrajecten.

Gerard wordt gewaardeerd om zijn inzicht, visie en vermogen om uitdagingen om te zetten in haalbare en gedragen oplossingen. Hij zet zijn sterke analytische, communicatieve en sociale vaardigheden in om adviserend en verbindend overzicht en inzicht te creëren bij complexe vraagstukken. Hij weet daarmee, waar nodig gecombineerd met modern leiderschap, duurzame resultaten te behalen. 

 

Onderwerpen die goed bij Gerard passen zijn: leiderschap en visieontwikkeling, implementeren van nieuwe werkwijzen (ook (IT)systemen) en het verbeteren en versnellen van besluitvormingsprocessen.

Esther Schot

Associate

fotoEsther.png

Esther is associate bij RibbonWood. Sinds 2016 werkzaam bij verschillende gemeenten en heeft diverse functies bekleed als uitvoerend medewerker, projectleider en teammanager. Esther wordt gewaardeerd om haar bruisende energie, natuurlijke enthousiasme en haar menselijk gerichte aanpak. Esther wordt warm van ontwikkelvraagstukken. Het luisteren, coachen en verbinden van mensen vanuit verschillende generaties op de werkvloer zorgt voor een frisse en nieuwe blik om resultaten anno nu te kunnen realiseren. Het futureproof maken van een organisatie daar ligt Esther haar grootste interesse en passie! Esther is een echte ondernemer, schouders eronder en gaan. Deze energie kan zij ook goed inzetten voor ontwikkeltrajecten. Onderwerpen die goed bij Esther passen: coaching, training, generatiemanagement en talentmanagement.

bottom of page