top of page

Wil je weten hoe het allemaal zo gekomen is en wat het verhaal is achter onze aanpak? Lees dan ons verhaal.

Passie voor veranderen. RibbonWood is in 2009 geboren uit passie voor veranderen. Passie om met mensen om te gaan, met de onvoorspelbaarheid en de complexiteit (soms) van de verschillende vraagstukken.

Onze aanpak voor verandermanagement, het 10s model ontstond in 2012. We stonden toen aan het begin van een digitale transformatie bij een bank. Het veranderprogramma hadden we gemaakt als een 'normaal' programma. We maakten daarin gebruik van plateauplanning. 

​We merkten dat de plateaus van 3 maanden het beste werkten. 2 maanden bleek te kort om de doelen van het plateau te realiseren en werkte daardoor demotiverend. Dit gold ook voor het plateau van 4 maanden. Deze was te lang om te spanning vast te houden voor de verandering. Verandering leek het qua aandacht te moeten afleggen tegen business as usual.

Vervolgens raakten we onder de indruk van het agile gedachtengoed, maar ook de ideeën van Kurt Lewin als het gaat over Action Research. Kern hiervan is dat complexiteit heel goed aan te pakken is in concrete kortere stappen, waarin je per stap analyseert, ontwerpt, experimenteert en reflecteert. Over veranderen is vervolgens veel geschreven, je ziet daarin de enorme complexiteit van het vakgebied weinig how-to aanpakken. Zeker geen aanpakken die aangeven hoe je bottom-up combineert met top-down; of hoe je flexibiliteit en voortdurend leren onderdeel maakt van je aanpak.

Geholpen door deze inzichten stelden we ons de vraag of we niet in staat zouden zijn een veranderaanpak te schrijven die minstens net zo eenvoudig en resultaatgericht zou zijn. Dit duurde even, maar is wat ons betreft goed gelukt. De 10s aanpak is al sinds 2012 onze basis en heeft vele organisaties als met succes geholpen in verandering.

Masterclass Veranderkunde. Vanaf 2014 borduurden we hierop voort en kwamen we met de Masterclass Veranderkunde. Ook hierin gebruiken we onze veranderaanpak, de 10s aanpak, als ruggengraat. Initieel een beetje schoorvoetend. We wilden immers niet komen met slechts één aanpak, we zijn niet van de dogmatiek. Maar de deelnemers waardeerden het model en vroegen om meer. Daarom is het model inmiddels een onlosmakelijk onderdeel geworden van de masterclass. Maar in de toepassing ervan zijn we nog steeds niet van de dogmatiek; vinden we dat onze deelnemers zelf de keuze moeten maken uit de voor hen beste aanpak; en stellen we de principes hoger dan het framework zelf. Het framework dient daarmee als een mooie set aan best practices.

Waarde ruimschoots bewezen. Ondertussen is de 10s aanpak in talloze programma's gebruikt en in de praktijk uitgeprobeerd bij een mooie rij klanten, zowel in de publieke als in de private sector. We kunnen nu met een gerust hart zeggen dat het model inmiddels wel ruimschoots z'n waarde bewezen heeft.

bottom of page