top of page
pexels-jadson-thomas-542553.jpg

De zes principes voor duurzaam veranderen vanuit onze 10s aanpak

Dogmatiek is ons vreemd, daarom zijn we aanhanger van deze 6 principes. De aanpak zelf bestaat uit 10 stappen en is hier een afgeleide van.

#1 - Werk vanuit een visie

Een visie is bedoeld als communicatiemiddel en dient als baken voor de organisatie. Een visie bestaat uit: Erkenning en waardering voor de huidige situatie, de externe reden voor verandering, het doel van de verandering en de veranderstrategie.

#2 - Werk met alle mensen

Mensen zijn bepalend voor het succes van de verandering. Zij hebben ook de kennis van de organisatie. Zaak is dus ook een structuur te vinden waardoor met alle mensen gewerkt kan worden.

#3 - Creëer een ritme van verandering

Deel het verandertraject op in sprints waardoor je voor elke sprint urgentie creëert, commitment kan vragen en je de organisatie in staat stelt te leren.

#4 - Durf te veranderen

Voor echt veranderen is overzicht nodig. Kijk niet alleen naar je eigen postzegel, maar naar het geheel. Hier is lef voor nodig omdat dit vaak buiten het gebruikelijke domein gaat. Daarnaast vraagt veranderen soms een positief kritische blik. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar moet toch.

#5 - Verander visueel

De kern van goed veranderen is zaken zichtbaar maken, ook de performance van de verandering zelf. Werk daarom aan een goed dashboard dat zo direct als mogelijk de performance van de organisatie laat zien.

#6 - Meet en borg de verandering

Zorg dat afspraken worden nagekomen. Spreek een meetinstrument met elkaar af hoe dat het beste kan gebeuren. Het is heel menselijk om terug te veren naar het oude gedrag, enige hulp om het nieuwe in de praktijk te brengen is noodzakelijk.​

Meer weten? Download dan onze 10s brochure. Of druk op onderstaande knop en boek een vrijblijvend adviesgesprek.

bottom of page