top of page
pexels-pixabay-273184.jpg

Visie & (verander)strategie. Een goede veranderstrategie begint met het waarderen van vandaag.

RibbonWood Visie en Strategie.png

Anticiperen op de business uitdagingen van vandaag en morgen begint met visie. Denk aan de uitdagingen die Corona met zich meenam, de toegenomen internationale concurrentiedruk, de druk vanuit politiek en maatschappij, etc. Visieformulering is noodzakelijk en kan een zeer complex proces zijn, vele meningen komen bij elkaar. Ook is het opstellen van een visie geen statisch proces meer, daarvoor is de hedendaagse dynamiek te groot. Een visie geeft richting, is relatief stabiel, maar wordt regelmatig geüpdatet zodat een blijvend antwoord kan zijn op recente leerervaringen en gewijzigde omstandigheden. Dan helpt het om een heldere aanpak bij de hand te hebben.

Een visie moet een uitdagend en compleet verhaal vertellen. Ze moet immers een vaak grote groep mensen inspireren. Het mooist zou het zijn als je een visie kunt opstellen met alle mensen van je organisatie. Het is namelijk belangrijk dat een visie niet alleen van het bestuur is, maar door alle mensen omarmd wordt. Dit bereik je het beste als je in staat bent om de visie met alle mensen op te stellen. Maar dit proces lukt alleen goed in relatief kleine organisaties. In grotere organisaties is dat vrijwel onmogelijk en zal de visie daarom met een selecte groep moeten worden gedefinieerd, om vervolgens draagvlak te zoeken bij de rest van de organisatie. In alle gevallen helpt het als de visie een verhaal vertelt, als alle puzzelstukjes in één verhaal bij elkaar komen.

​Door de indeling uit de figuur te gebruiken als raamwerk ontstaat er een logische samenhang welke verteld kan worden als verhaal.

  • Veel gaat goed. Er gaat in de organisatie veel goed. Benoem wat dat is. Dit is wat je wilt vasthouden.

  • Maar de wereld verandert. De impulsen voor verandering komen vrijwel altijd van buiten. Dit geeft spanning met de organisatie. Welke impulsen zijn dat?

  • Daarom moeten we reageren, en dit zijn onze doelen. Werkwijzen, processen, kennis, cultuur, wijze van organiseren, houding, gedrag, etc. staan ter discussie. Wat moet de organisatie aanpassen om te reageren op de impulsen van buiten?

  • Zo gaan we er komen. Dit is de strategie. De manier om van vandaag naar morgen te komen. Hoe luidt deze strategie op hoofdlijnen?

Relatie met andere modellen

Voor dit vraagstuk, het formuleren van visie en strategie, zijn er vele modellen beschikbaar. Een kleine bloemlezing:

  • 7s-model. Een mooie kapstok voor analyse van je organisatie.

  • OGSM. Staat voor Objectives, Goals, Strategies & Measures. Een vrij pragmatisch model om te komen tot een strategie.

  • 5 krachten model van Porter. Een klassieker voor omgevingsanalyse.

  • SWOT. Staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Geeft een mooie basis voor je strategie.

  • Etc.

 

Alle modellen hebben hun nut afhankelijk van het doel wat je wilt bereiken. Wij vinden het opstellen en het vertellen van een logisch samenhangend verhaal het belangrijkst. We gebruiken daarom bovenstaand framework als basis. Daarbinnen kan het soms handig zijn uitstapjes te maken naar modellen als bovenstaand die behulpzaam kunnen zijn in de analyse.

Meer weten over hoe we vervolgens verandering aanpakken? Download dan onze 10s brochure.

bottom of page