top of page
pexels-tim-mossholder-1805325.jpg

Onze aanpak voor duurzaam veranderen - het RibbonWood 10s model

Een duurzame organisatie is een organisatie die er morgen ook nog is. Dit betekent dat de organisatie ook past in de context van morgen. Een context waarin we anders omgaan met het milieu, klimaat en elkaar. Zo'n duurzame organisatie is wendbaar, slagvaardig en kent tevreden stakeholders.


Duurzaam veranderen is het proces om daar te komen op een blijvende manier.

Verandering in de context van private en publieke organisaties grijpt zo snel om zich heen dat verandering niet meer gezien moet worden als iets wat een organisatie af en toe moet doen. Verandering moet meer onderdeel worden van business-as-usual. Dit betekent dat management en medewerkers daarop ingespeeld moeten raken. Omdat de snelheid zo hoog is kan het niet meer zo zijn dat alle besluitvorming via de top verloopt. Het delegeren van besluitvorming is daarom belangrijk, gelijktijdig met het werken aan een vernieuwd leiderschap. In de basis gaat het om het faciliteren van het bottom-up zoekproces vanuit top-down sturing. Doordat verandering vanuit de organisatie wordt uitgevonden heeft dit een blijvend karakter.

Om dit proces in goede banen te leiden is een passende aanpak noodzakelijk.

De RibbonWood 10s aanpak is gebaseerd op zowel wetenschappelijke als empirische inzichten. Denk hierbij aan inzichten van Kotter, Argyris, Senge, Covey, Homan en anderen. Maar we hebben ook goed gekeken naar de inzichten vanuit Agile en Scaled Agile.

 

werkt met zes principes:

1. Werk vanuit een visie

2. Werk met alle mensen

3. Creëer een ritme van verandering

4. Durf te veranderen

5. Verander visueel

6. Borg de verandering.

Deze zes principes zijn een must-do. Wat ons betreft voor elke verandering. Deze zes principes hebben we uitgewerkt in een model, zie ook de figuur. Deze figuur kent drie lagen: de programmasturing, de buitenste laag; de sturing van de stappen van drie maanden, de middelste laag; het uitvoeren van verandering.

De kern van de aanpak is het kritisch observeren van de bestaande situatie. Om daarin op zoek te gaan naar kansen en blokkades. En deze te verzilveren dan wel op te lossen. Deze aanpak staat of valt met het goed kunnen stellen van de diagnose en niet blijven hangen in de symptomen. 

Meer weten? Download dan onze 10s brochure. Of druk op onderstaande knop en boek een vrijblijvend adviesgesprek.

bottom of page