top of page

Het transformatieproces. Nog steeds slaagt maar 70% van de geplande veranderingen. Weten hoe het wel kan? Lees dan verder.

Het transformatieproces is het lastigste gedeelte van veranderen. Je wilt je doelen bereiken, maar als het gaat om echt veranderen, dan wil je het anders doen dan dat je deed en dan gaat het over systeemverandering. Dat is het structureel aanpassen van werkwijze, structuur en cultuur. En dat kan heel taai zijn omdat het heersende systeem actief terugduwt.

Daarnaast zal je willen werken aan het creëren van een adaptieve organisatie. Het hele idee van duurzaam veranderen is immers dat de organisatie morgen ook nog waarde toevoegt. De veranderingen in de context voltrekken zich zo snel dat het niet meer logisch is om zo nu en dan een veranderprogramma te starten, maar verandering moet onderdeel worden van business-as-usual. Dit stelt eisen aan het veranderprogramma, aan het leiderschap en aan de mensen in de organisatie. Een goede lerende aanpak vanuit een overkoepelende visie is hiervoor belangrijk.

Om dit proces in goede banen te leiden is het handig om je te laten helpen door consultants die hier ervaring in hebben. Probeer ons eens uit!


Onze dienstverlening richt zich op het gehele veranderproces: op het vaststellen van visie en strategie, het doen van aanvullend kort onderzoek en het faciliteren van de executie op basis van een best practices aanpak (10s). Dit laatste doen wij door het leveren van verandermanagement (programmamanagement en advies), maar ook door het coachen van teams.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten hoe wij dit doen? Druk op onderstaande knop en boek een vrijblijvend adviesgesprek.

Training en intervisie is een logisch onderdeel van transformatie

We werken in de praktijk met een lerende aanpak. De formeel leidinggevenden hebben hierin ook een positie en leren mee. Tegelijkertijd kan het versterkend werken om, als leidinggevenden, vraagstukken en ideeën uit te wisselen. Maar ook om theorie aangedragen te krijgen. Wat zegt de wetenschap of wat zeggen de ervaringen van anderen over mijn vraagstuk?

Om die reden bieden we ook training aan. De basis is onze masterclass veranderkunde. Deze bieden we al aan sinds 2014. Het concept van deze masterclass is het ontmoeten van gelijkwaardige collega's die op basis van een eigen casus elkaar versterken en inspireren.

In iets uitgebreidere vorm gebruiken we deze masterclass ook voor interne leiderschapstrajecten.

Onderdeel van deze masterclass is (ethische) reflectie als veranderinstrument. Sinds kort bieden we deze component, 'praktisch en resultaatgericht reflecteren' ook als aparte module aan.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten hoe wij dit doen? Druk op onderstaande knop en boek een vrijblijvend adviesgesprek.

managementrollenRibbonWood.png

Anticiperen met rollenspel

Goed verandermanagement is ook goed stakeholder management. Wie doet wat? Wie heeft welk belang? Hoe gaat hij of zij reageren? Nu zijn hier natuurlijk allerlei modellen voor, maar die zijn het net niet voor dit doel, of soms te complex.

Wij hebben daarom teruggekeken naar meer dan 10 jaar ervaring en hebben de leidinggevenden waar we mee te maken hadden geanalyseerd. En, natuurlijk is niemand een karikatuur, maar er zijn vaak wel één of twee dimensies die dominant zijn. Als je betere begrijpt hoe deze persoon in elkaar zit, wat hij of zij belangrijk vindt, dan weet je ook hoe je deze persoon het beste kunt benaderen. En dus het meest uit je interactie kunt halen.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten hoe dit werkt? Druk op onderstaande knop en boek een vrijblijvend adviesgesprek.

bottom of page