top of page
weg

Een duurzame organisatie is er een die er morgen ook is, in de context van morgen.

Een duurzame organisatie is een organisatie die er morgen ook nog is. Dit betekent dat deze organisatie ook past in de context van morgen. Een context waarin we anders omgaan met het milieu, klimaat en elkaar. Zo'n duurzame organisatie is wendbaar, slagvaardig en kent tevreden stakeholders.

Organisaties moeten wendbaar zijn omdat de context steeds verandert. Veranderen organisaties niet in voldoende tempo mee dan zijn ze niet voldoende waardetoevoegend en op enig moment uitgespeeld.

Slagvaardig zijn betekent voor publieke organisaties goed het takenpakket uitvoeren, maar ook goed mee kunnen, of regie nemen, in de steeds complexere maatschappelijke opgaven. Voor private organisaties betekent het winst blijven maken, anders verliezen ze hun bestaansrecht, maar tegelijkertijd ook het werken aan de nieuwe toekomst waarin een andere commerciële en publieke dynamiek geldt. 

Voor tevreden stakeholders in de publieke context gaat het over samenleving, politiek en medewerkers. In de private context over klanten, bestuurders en medewerkers. In ieder geval is de tevredenheid van deze stakeholders een goede graadmeter voor het succes van de organisatie. 

Maar hoe doe je dit? Hoe zorg je er als organisatie voor dat je in voldoende tempo meebeweegt? En wat is je strategische positie? Is het voldoende als je meebeweegt of ligt je ambitie hoger? Wil je trendsetter zijn of is volgen voldoende? Dan komen we op duurzaam veranderen.

Duurzaam veranderen is het proces om ervoor zorgen dat bovenstaande situatie wordt bereikt. Punt is alleen dat die situatie nooit echt bereikt wordt. De context blijft wijzigen, in een steeds hoger tempo. Dit betekent dat veranderen onderdeel moet worden van business as usual. Dit betekent ook dat besluitvorming versneld moet worden door, waar mogelijk, maximaal te delegeren. Vormen van  zelforganisatie zijn dan zeker interessant om te verkennen. Ook het meer doen met IV/ ICT ligt dan voor de kant. Maar ook het werken aan het leiderschap. Voor het management is het vaak nog helemaal niet zo normaal om te werken aan verandering naast het werken aan business as usual. Hier is nogal wat voor nodig.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

bottom of page