top of page
weg

Onze visie op duurzaam veranderen zonder gedoe

Organisaties werken aan langere termijn waardecreatie. Dit betekent dat ze er morgen ook nog willen zijn en waarde toe kunnen voegen aan de dan geldende context. Die context wijzigt steeds sneller voor zowel private als publieke organisaties. Private organisaties voelen een toegenomen concurrentiedruk. Publieke organisaties worden geconfronteerd met meer druk uit bestuur en samenleving en complexer wordende maatschappelijke opgaven.

Om hier goed mee om te gaan moeten organisaties wendbaar zijn. Omdat die context steeds sneller verandert moet de organisatie daar ook steeds sneller in mee. Doe je dit niet dan ben je op enig moment uitgespeeld.

Tevreden stakeholders zijn een goede graadmeter voor deze wendbaarheid vanuit de vraag: past de organisatie nog voldoende bij de context van vandaag?

Maar hoe doe je dit? Hoe zorg je er als organisatie voor dat je in voldoende tempo meebeweegt? En wat is je strategische positie? Is het voldoende als je meebeweegt of ligt je ambitie hoger? Wil je trendsetter zijn of is volgen voldoende? Dan komen we op duurzaam veranderen.

Duurzaam veranderen is het proces om ervoor zorgen dat bovenstaande situatie wordt bereikt. Punt is alleen dat die situatie nooit echt bereikt wordt. De context blijft wijzigen, in een steeds hoger tempo. Dit betekent dat veranderen onderdeel moet worden van business as usual. Dit betekent ook dat besluitvorming versneld moet worden door, waar mogelijk, maximaal te delegeren. Vormen van  zelforganisatie zijn dan zeker interessant om te verkennen. Ook het meer doen met IV/ ICT ligt dan voor de kant. Maar ook het werken aan het leiderschap. Voor het management is het vaak nog helemaal niet zo normaal om te werken aan verandering naast het werken aan business as usual. Hier is nogal wat voor nodig.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

bottom of page