top of page

Reflectie - toeslagaffaire

De toeslagaffaire was voor de rijksoverheid het moment om te kijken of dit nou niet anders had gekund. Of dit een volgende keer voorkomen zou kunnen worden. Het team wat hiertoe de opdracht heeft gekregen 'Dialoog en Ethiek' zoekt het in 'ethische reflectie als vaste waarde'. Zomaar een paar woorden, met veel betekenis.


Ethische reflectie is reflecteren op de vraag om we met elkaar nog wel het juiste doen. Het systeem rondom de toeslagen was opgezet om fraude te beperken. Het bleek vervolgens zo rigide dat veel mensen hiervan onterecht slachtoffer werden. Humaniteit was ver te zoeken.


Inschrijven voor onze training? Klik op deze link.Comments


bottom of page