top of page

Onze cases.

Hieronder een aantal van onze cases. Meer is op aanvraag beschikbaar, zoals digitale en organisatorische transformatie bij KPN, een groeiscenario voor HR bij Rituals, het creëren van één IT functie voor Mediq, het creëren van een nieuw businessmodel en organisatieontwerp voor RealNext, het creëren van meer agile bewustzijn bij NS, etc.

BTL 320x320_edited.jpg

Strategieformulering - Belize Telecom

BTL is met 800 medewerkers de leidende en grootste Telecom operator in Belize en tevens één van de grootste werkgevers van dat land. Samen met onze partner NTCS hebben we BTL geholpen bij het bepalen van haar strategie. De uitdaging voor Belize Telecom was om een ​​manier te vinden om zowel de lopende operatie goed te doen als te werken aan business development en innovatie.

BTL had de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de technische infrastructuur. Het bestuur wilde zien welke strategie de organisatie in de praktijk kan brengen als ze  zowel wil excelleren in operations als nieuwe businessmodellen wil ontwikkelen. 

Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Logo 320x320.png

Organisatieontwikkeling Beleidskern Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW) werkt met 15.000 mensen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Het kerndepartement van dit ministerie (1.600 mensen) werd enkele jaren geleden gevormd uit andere departementen. Aanvankelijk lag de focus op de structurele aspecten van de transformatie. Zoals de oprichting van de huidige vier directoraten-generaal. Vanaf eind 2018 zijn de wensen en behoeften voor verdere transformatie van deze kernafdeling onderzocht. Dit heeft in 2019 geleid tot een adviesrapport. RibbonWood is vervolgens gevraagd om de daaruit voortvloeiende organisatieontwikkeling vorm te geven: de visie te formuleren en de uitvoering te begeleiden. Deze transformatie heeft de focus op cultuur, houding en gedrag.

Meer betrokken medewerkers door ontwikkeling HR-functieConclusion

Conclusion is een snel groeiend ICT-consultancy full-service bureau in Nederland en telt zo’n 2.000 medewerkers. De organisatie maakte over een periode van jaren verschillende cycli van snelle groei door, zowel autonoom als door fusies en overnames. Dit maakte dat er aandacht nodig was voor de verdere ontwikkeling van de HR-strategie, functie en gerelateerde processen (employee journey). RibbonWood werd in eerste instantie gevraagd als interim manager op het terrein van HR. Samen met marketing werd het merk Conclusion opnieuw in de (arbeids)markt gezet. Hiertoe is de employee journey in kaart gebracht inclusief het opzetten van gerelateerde projecten. Later werd de HR-functie zelf aangepast om te zorgen voor meer focus, betere interne samenwerking en inbedding van payroll, administratie en compliance inclusief noodzakelijke interne personeelswisselingen en externe aanwervingen.

Digitale transformatieCrédit Agricole Consumer Finance (CACF) Nederland
CACF Nederland is de Nederlandse dochteronderneming van Crédit Agricole S.A., een van de grootste banken ter wereld met bijna 140.000 medewerkers. CACF NL is marktleider in consumentenfinanciering. Ondanks het commerciële succes liep de organisatie vast in haar ontwikkeling. Vooral de IT afdeling vormde de bottleneck terwijl juist IT de enabler zou moeten zijn. Business development was niet meer mogelijk en het bedrijf dreigde zijn concurrentiepositie te verliezen. RibbonWood bouwde samen met de directie en senior managers de visie en begeleidde het veranderprogramma. Dit betrof herinrichting van een aantal processen; het vormgeven van de organisatie en cultuur; het ontwikkelen van de teams; en het transformeren van het ICT-systeem.

GVB-logo320x320.png

Reizigerstevredenheid verhogen – GVB
GVB is het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam. Bij GVB werken ongeveer 5.000 mensen.
GVB wil de reizigerstevredenheid verhogen en intern een meer gedeelde visie organiseren met als doel een meer samenhangende interne structuur en een verbeterde manier van werken.
Er was een veranderprogramma georganiseerd, maar dit veranderprogramma sorteerde niet het gewenste effect. RibbonWood werd gevraagd deze situatie te onderzoeken en te komen met een verbetervoorstel. De kern van ons advies was: het verduidelijken van visie en doelstellingen, het versterken van het programmateam en de governance, het transparanter communiceren en rapporteren over voortgang.

Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Logo 320x320.png

Onderzoek samenwerking - Ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW)

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW) werkt met 13.000 mensen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Dit ministerie omvat naast het kerndepartement een toezichthouder (ILT) en meerdere uitvoerders, waaronder Rijkswaterstaat (RWS).

Voor het opstellen en uitvoeren van beleid is een goede samenwerking tussen deze onderdelen noodzakelijk, terwijl samenwerking ook best ingewikkeld kan zijn. Dit omdat de doelen van deze onderdelen soms tegengesteld kunnen zijn. RibbonWood onderzocht dit probleem en vond een kansen en blokkades.

Filmtheater Hilversum 320x320.png

Professionaliseren organisatie – Stichting Filmtheater Hilversum (FTH)
Stichting FTH is een non-profitorganisatie met als missie: het bevorderen van de filmkunst. FTH heeft vijf vaste medewerkers, 140 vrijwilligers en een zeskoppig bestuur. FTH zat zonder zakelijk leider in een periode van heropening na Corona, na een periode van onrust en conflicten en met de wens om te professionaliseren en te groeien. FTH was daarom op zoek naar een interim directeur die de organisatie naar de volgende fase zou kunnen begeleiden. Het doel was om rust en stabiliteit te creëren in de Corona-fase, de organisatie te professionaliseren en in te richten voor de volgende fase. Daarnaast was de wens aanwezig om uit te breiden met twee extra bioscoopzalen op de aangekochte grond naast het huidige theater. Professionalisering van de interne organisatie en governance is cruciaal voordat deze expansie mogelijk is. RibbonWood startte met het inrichten van de basis, om vervolgens te werken aan een agenda voor organisatieontwikkeling. De veranderprincipes van RibbonWood waren leidend in deze agenda.

Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Logo 320x320.png

Digitale transformatie – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW) werkt met 15.000 mensen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Binnen dit ministerie was het directoraat Concern Informatie verantwoordelijk voor de ICT van het kerndepartement. De vraag naar ICT was veranderd in de loop der tijd en vroeg om een ​​andere manier van werken en organiseren. De directie had een veranderprogramma in gang gezet, maar het programma ondervond moeilijkheden bij het behalen van de resultaten. RibbonWood werd gevraagd om de ontstane situatie te onderzoeken en een aangepast programma te ontwerpen en uit te voeren. De eerste stap bestond uit het creëren van een gezamenlijke visie en het dichten van de kloof tussen medewerkers en management. Van daaruit werd gewerkt aan een structurele verbetering van de organisatie. Dit omvatte een reorganisatie, culturele verandering; en verbeteringen op enkele harde aspecten zoals processen en documentatie.

Transformatie naar betere dienstverlening - Gemeente Woerden
De organisatie van de gemeente Woerden bestaat uit 400 man en werkt voor 40.000 inwoners in twee gemeenten: Woerden en Oudewater. De organisatie was na een aantal jaren met een zware taakstelling verarmt en wilde zichzelf ontwikkelen. Het ging om beter presteren voor haar medewerkers, haar burgers, ondernemers en de gemeente. Het doel was om weer de basis op orde te krijgen door onder andere het invoeren van zaakgericht werken en het invoeren van een bepaalde mate van zelforganisatie. RibbonWood was verantwoordelijk voor het advies en het programmamanagement.

Logo RibbonWood Duurzaam Veranderen - NL lang 300dpi geen achtergrond 320x320.png

Masterclass Veranderkunde  - RibbonWood
RibbonWood voert al sinds 2014 haar Masterclass Veranderkunde. Diverse organisatie hebben deze incompany afgenomen en talloze deelnemers van vele organisaties hebben deze masterclass gevolgd. Denk aan: ABN AMRO, AF/ KLM, Gasunie, NS, Essent, Ministeries van IenW, BZK en Justitie, Gemeentes Almere, Woerden, Amstelveen en Almere, Allianz, Achmea, AMC, ASVZ, GSN, DUO, Geboortehart, Vereniging Hogescholen, The future group, NEA, KPN.

bottom of page