top of page

Hoe wendbaar is jouw organisatie?

Wij zijn RibbonWood. Je partner voor verandering. Wij faciliteren verandering door onderzoek, het ondersteunen en opzetten van een visie en veranderstrategie, het faciliteren van executie en het geven van training.

​Wij geloven in duurzaam veranderen, maar dan wel zonder gedoe! We werken aan veranderingen die blijvend zijn, die uitgevonden worden en gedragen worden door de mensen in jouw organisatie.

Wij zijn RibbonWood Consultancy. We doen aan duurzaam veranderen zonder gedoe.

Verandering grijpt zo snel om zich heen dat verandering echt de enige constante is geworden. Organisaties moeten daarom flexibel en wendbaar zijn. Dit betekent continu aandacht voor verandering, maar dan wel zo dat deze veranderingen worden gedragen door de mensen in de organisatie en  daarmee blijvend zijn. En gedoe komt er toch, is soms ook noodzakelijk, maar met een slimme aanpak beperk je onnodig gedoe en werk je tegelijkertijd aan het meer flexibel maken van je organisatie. Dat is de essentie van duurzaam veranderen zonder gedoe en het specialisme van RibbonWood. We leveren onderzoek, zetten visie en strategie op, faciliteren executie, en geven training.

We werken sinds 2012 met ons eigen bewezen succesvolle aanpakhet 10s framework.

We streven naar eenvoud, werken aan blijvend resultaat en werken met de mensen van jouw organisatie.

Wat onze klanten bezighoudt

Voor onze klanten is langere termijn waardecreatie belangrijk. Dit betekent dat elke organisatie, privaat of publiek, goed weet in te spelen op de steeds sneller veranderende omstandigheden. Onze klanten werken daarom vaak aan het verbeteren van de slagvaardigheid en wendbaarheid. De kracht van diversiteit wordt daarin steeds belangrijker, net als het meer halen uit ICT/ informatievoorziening en het versnellen van van besluitvorming door meer te delegeren. Dit laatste soms door gebruik te maken van vormen van zelforganisatie.  Het werken aan het verder ontwikkelen van het leiderschap is vrijwel altijd een belangrijk onderdeel. Dit geheel moet leiden tot meer tevreden stakeholders: medewerkers, bestuurders, samenleving en/ of aandeelhouders.

Waarom wij dit doen.

Het werken aan langere termijn waardecreatie is een mooie taak die heel goed bij onze competenties past. Daarnaast dragen we op deze manier niet alleen bij aan de organisatie maar ook aan de veranderende maatschappij. We streven daarbij niet alleen naar wendbare organisaties, maar ook naar organisaties die maximaal waarde creëren voor hun stakeholders.

Lees meer over onze visie op duurzaam veranderen.

Wat wij leveren

Verandermanagement kan complex zijn, maar wordt vaak ook te complex voorgesteld. Wij vereenvoudigen complexiteit en concretiseren vaag taalgebruik.

Om te beginnen willen we de strategische uitdaging goed begrijpen. Daarom doen we waar nodig kort onderzoekstellen we vervolgens een visie en veranderstrategie vast en faciliteren dan de transformatie

 

De uitdagingen van vandaag zijn permanent van aard. Daarom is het belangrijk een werkwijze, structuur en cultuur te creëren die de organisatie adaptief maakt zodat ze in staat gesteld wordt verandering permanent te omarmen. In onze visie moet er daarom een manier gevonden worden om verandering onderdeel te maken van business-as-usual. 

Dit betekent bottom-up veel ruimte creëren voor ontwikkeling. Krachtig leiderschap. Werken aan een lerende organisatie die weet te experimenteren met nieuwe werkwijzen. Terwijl een heldere visie en strategie nodig is om dit in goede banen te leiden.

Benieuwd hoe wij dat doen? Lees meer over onze aanpak voor duurzaam veranderen. Een aanpak stevig gefundeerd in onze zes principes.

Liever meteen in overleg? Druk op onderstaande knop en boek een vrijblijvend gesprek met een van onze consultants.

Voor wie en hoe we werken

Wij werken zowel voor publieke als private organisaties. Onze opdracht komt altijd vanuit de top. Met hen werken we vrij nauw samen. Tegelijkertijd wordt duurzame verandering gedragen door de mensen in de organisatie en daarmee door hen uitgevonden. Met hen werken we daarom het meest intensief samen. 

We werken sinds 2012 met ons eigen bewezen succesvolle aanpak voor organisatieontwikkeling: het 10s framework. Dit framework is gebaseerd op wetenschappelijke en empirische inzichten. Denk hierbij aan auteurs als Argyris, Covey, Senge, Homan, Kotter Lewin en stromingen als Agile. Dit model is bewezen in vele publieke en private organisaties en vormt een vaste basis voor onze masterclass veranderkunde sinds 2014.

Wie wij zijn

Wij zijn RibbonWood! We werken aan duurzaam veranderen. Dit doen we met twee partners, een mooie raad van advies en een kring van associates. Hiermee hebben wij een ruime ervaring in veranderkunde toegepast in zowel de private als de publieke markt.

We werken vanuit ons kantoor op de Keizersgracht 241, Amsterdam en nodigen geïnteresseerden uit om met ons in gesprek te gaan, ons uit te dagen, op verandervraagstukken. 

Daag jij ons uit? Maak direct een afspraak en druk op onderstaande knop.

Cases waar we trots op zijn

We hebben talloze cases mogen meemaken, wij zijn op al deze cases trots. Enkele daarvan worden hieronder geduid. De beschrijving van onze cases van je hier.

Focus op operatie én nieuwe business modellen door aanscherping visie, proces en organisatie.

Belize Telecom

colleagues-company-cooperation-1081228.jpg

Professionalisering organisatie door verbeteren employee journey

Conclusion

Logo 480px-Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Logo.png

Verbeterde dienstverlening door herstart ontwikkelprogramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

bottom of page